Előzetes vita

Az előzetes vita szabályairól lásd a Tudományterületi Doktori Tanács szabályzatának 17.§ (5) pontját (link)

Az előzetes vita lebonyolításának rendje a járványügyi veszélyhelyzetben

Az Informatikai Tudományok Doktori Iskola az alábbiakban leírtak szerint engedélyezi az előzetes viták lebonyolítását a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel visszavonásig.

  • Az előzetes vita bizottsága az eddigieknek megfelelően meghatározott tagokból kell hogy álljon, összhangban az Doktori Szabályzat vonatkozó pontjával.
  • Az előzetes vita továbbra is akkor tekinthető érvényesnek, ha azon legalább az elnök és a belső bíráló jelen van. Amennyiben a külső bíráló nincs jelen, véleményére a jelöltnek írásban kell válaszolnia és a bírálónak írásban kell nyilatkoznia a válaszok elfogadásáról. (Ez egyébként opcionálisan egyéb esetben is megtehető és az eljárás gyorsítása érdekében a belső bíráló esetében is érvényes.)
  • A bizottság bármely tagjának a személyes megjelenés helyett engedélyezett az online jelenlét egy a bizottság elnöke által jóváhagyott platformon. 
  • Az előzetes vitán lehetőség szerint a jelölttel egy helyiségben tartózkodva kell részt vennie a bizottság egy tagjának, vagy a jegyzőkönyv-vezetőnek.
  • Amennyiben az előző pont valamely biztonsági korlátozás miatt nem kielégíthető, úgy a Doktori Iskola vezetője és az előzetes vita bizottságának elnöke együttesen kivételesen engedélyezheti, hogy a vitán a jelölt is csak online formában jelenjen meg.
  • Az előzetes vitáról a korábbiaknak megfelelően jegyzőkönyv készül. Amennyiben a vitán akár egyetlen bizottsági tag, vagy maga a jelölt online formában van jelen, a vitáról megfelelő minőségű videófelvételt is javasolt készíteni, melyen az online résztvevők egyértelműen beazonosíthatóak. A videófelvételt a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell. A felvétel készítésének tényét a vita minden résztvevőjével tudatni kell. 
  • A vitán online résztvevők (adott esetben ideértve a jelöltet is) számára az elkészült jegyzőkönyvet annak minden oldalán az elnök által hitelesítve el kell juttatni. Ezen résztvevők a jegyzőkönyv tanulmányozása után írásban nyilatkoznak a jegyzőkönyv megfelelőségéről és nyilatkozatukat mind elektronikus, mind papír alapon eljuttatják a Doktori Iskola titkárának.
Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 03. 10:54