Féléves értékelés


2014 szeptemberétől a doktoranduszoknak félévente kell írásos beszámolót készíteniük előrehaladásukról.

A kutatási kreditet a beszámoló alapján a témavezető igazolja le az elektronikus tanulmányi rendszerben. Ezért a doktori képzés minden félévében a nappali és levelező tagozatos PhD hallgatóknak kötelezően kérniük kell az IPPVFB - Féléves beszámoló c. tárgy felvételét a Neptun tanulmányi rendszerbe. Ugyanakkor megmarad az IPPVEB - Éves beszámoló c. tárgy is, amelyet a doktori iskola vezetője hagy jóvá a tavaszi félévben az adott év féléves írásos beszámolói alapján.

PhD hallgató féléves értékelése (.docx)

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:57