Éves értékelés

2014 szeptemberétől a doktoranduszoknak félévente kell írásos beszámolót készíteniük előrehaladásukról.

A kutatási kreditet a beszámoló alapján a témavezető igazolja le az elektronikus tanulmányi rendszerben. Ezért a doktori képzés minden félévében a nappali és levelező tagozatos PhD hallgatóknak kötelezően kérniük kell az IPPVFB - Féléves beszámoló c. tárgy felvételét a Neptun tanulmányi rendszerbe. Ugyanakkor megmarad az IPPVEB - Éves beszámoló c. tárgy is, amelyet a doktori iskola vezetője hagy jóvá a tavaszi félévben az adott év féléves írásos beszámolói alapján.

A beszámoló tartása alól felmentést kapnak a komplex vizsgázó hallgatók. Nekik a komplex vizsgán tartott beszámolója alapján történik az éves értékelés.

Kötelező viszont beszámolnia, minden más nappali és levelező halgatónak, beleértve a már komplex vizsgát tettt hallgatókat is.

Az éves értékelés rövid szakmai előadás alapján történik. Az előadás nyelve angol, terjedelme 15+5 perc
A prezentációk elkészítésekkor az alábbi sablon használata kötelező: (.pptx template_16_9, .pptx template_4_3)
A prezentációkkal kapcsolatos további formai információk (.pdf)


A féléves értékelés elkészítése az éves értékelések féléveiben is szükséges.
PhD hallgató féléves értékelése (.docx)

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 26. 19:57