Védési eljárás

November 11-től (szerdától) nincs lehetőség a doktori védéseket a hagyományos módon megtartani. A védések csak online formában bonyolíthatók le, amennyiben a szabályzatban leírt technikai feltételek biztosítottak (DE Doktori Szabályzat 18/A§).
A jelöltnek az online formában lebonyolítandó védés technikai feltételeit kell már csak kérvényezni, azaz ki lesz a technikai felelős, aki az online kapcsolatért és a titkos szavazás lebonyolításáért felel.A kérvényben a platformot és a pontos dátumot is fel kell tüntetni, melyet a DI-nek jóvá kell hagyni és elektronikus úton nekem, vagy a címre kell eljuttatni.
A doktori szigorlatok megszervezésre a fent leírtak szintén érvényesek.

Az ITDI állásfoglalása a doktori védések lebonyolításával kapcsolatban a járványügyi veszélyhezet idején (link)

A védési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumok

  • A szükséges dokumentumok listája elérhető a TTDT oldalán 

Publikációk elektronikus adattárba történő elhelyezése

A doktorjelöltnek közleményeit, publikációit fel kell töltenie a DEENK publikációs adatbázisába. Az adatbázisba feltöltött közlemények alapján a Könyvtár elkészíti és hitelesíti a jelölt publikációs listáját, a hitelesített listát a jelölt az értekezéssel együtt benyújtja a tudományterületi doktori tanácshoz (15.§ (1) bek.). A doktorjelöltektől elvárt minimális publikációs teljesítmény az egyetemi doktori szabályzat 6. mellékletében tudományterületenként rögzítésre került.
Az egyetemi doktori szabályzat 2014. május 15-i módosításakor a doktorjelöltek önálló tudományos munkájának dokumentálásával kapcsolatosan a 15.§ (1) bekezdésébe bekerült az az előírás, hogy az egyetemi publikációs adatbázisba feltöltött publikációi alapján az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár készíti el és hitelesíti a doktorjelölt publikációs listáját. A jelölteknek a jövőben a doktori tézisfüzetekben is a könyvtár által hitelesített formában kell szerepeltetniük a publikációs listájukat.

A disszertáció és a tézisek feltöltése a DEA-ba

A disszertáció és a tézisek fedőlapja

Javasolt forgatókönyv a 4 éves formában kezdő hallgatóknak, ha a 4. év végéig védeni szeretnének nyilvános vitán

7. félév 2. hónap: Az előzetes vita tagjainak kiválasztása (elnök, külső bíráló, belső bíráló)
     A dolgozat végleges formára hozása (a hallgató által beadhatónak ítélt verzió, ehhez képest már ne tervezzen a hallgató nagyobb módosításokat.)

7. félév 3. hónap: Az előzetes vita tagjainak elfogadása (programvezető, DI vezető - e-mailben megfelel),
      a bírálók felkérése a bírálat elkészítésére
      a titkár elküldi a dolgozat szövegét szövegegyezés vizsgálatra, majd az eredményt eljuttatja a bírálóknak

7. félév 4. hónap: A bírálatok beérkezése, a jelölt válaszainak megírása
     az előzetes vita megtartása

7. félév 5. hónap: A védési bizottság tagjainak kiválasztása (a bírálók és az elnök lehet azonos az előzetes vitára felkértekkel,
     jóvá kell hagynia a programvezetőnek és a DI vezetőnek papír alapon és elektronikusan is benyújtandó)
     A TTDT elfogadja a védési bizottságot.

8. félév 1. hónap: egyeztetés a bizottság tagjaival, a védés időpontjának megtalálása
     A dolgozat kiküldése a bírálóknak és a bizottság tagjainak

8. félév 2. hónap: Az utolsó féléves kutatómunka igazolása, az abszolutórium kikérése

8. félév 3-4. hónap: A védés megtartása

A fenti menetrend tartalmaz némi pufferidőt az esetleges problémák kezelésére, így rövid csúszások nem jelentkenek problémát a végzés szempontjából.
A hallgatók a 4 év vége után további egy év hosszabítást kérhetnek, ami alatt a hallgatói jogviszonyuk már nem él, de a védést megtrathatják. 

Frissítés dátuma: 2020.11.11.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.