Védési eljárás

A védési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentum

Publikációk elektronikus adattárba történő elhelyezése

  • A doktorjelöltnek közleményeit, publikációit fel kell töltenie a DEENK publikációs adatbázisába. Az adatbázisba feltöltött közlemények alapján a Könyvtár elkészíti és hitelesíti a jelölt publikációs listáját, a hitelesített listát a jelölt az értekezéssel együtt benyújtja a tudományterületi doktori tanácshoz (15.§ (1) bek.). A doktorjelöltektől elvárt minimális publikációs teljesítmény az egyetemi doktori szabályzat 6. mellékletében tudományterületenként rögzítésre került.
  • Útmutató
  • Az egyetemi doktori szabályzat 2014. május 15-i módosításakor a doktorjelöltek önálló tudományos munkájának dokumentálásával kapcsolatosan a 15.§ (1) bekezdésébe bekerült az az előírás, hogy az egyetemi publikációs adatbázisba feltöltött publikációi alapján az Egyetemi és Nemzeti Könyvtár készíti el és hitelesíti a doktorjelölt publikációs listáját. A jelölteknek a jövőben a doktori tézisfüzetekben is a könyvtár által hitelesített formában kell szerepeltetniük a publikációs listájukat.

A disszertáció és a tézisek feltöltése a DEA-ba

A disszertáció és a tézisek fedőlapja

 

Frissítés dátuma: 2017.11.29.